МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамтрагдав.

Алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд бүх алба хаагч нараа 2017-03-23-ны өдрөөс 2017-04-03-ны өдрийн хооронд шинжилгээнд хамруулж нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт 2017-04-08-ны өдөр бүрэн хамрагдлаа. Хамтран ажилласан Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлгийн эмч нартаа баярлалаа.

Дэлгэрэнгүй »

АЛБА ХААГЧДЫН ДУНД 10, 5 КМ УРАЛДААНЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

АЛБА ХААГЧДЫН ДУНД 10, 5 КМ УРАЛДААНЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Тэргүүн байрыг жолооч, ахлагч Ш.Дамдинсүрэн Дэд байрыг хянагч, дэд ахлагч Ц.Пүрэв Гутгаар байрыг хянагч, дэд ахлагч А.Мишиг Эмэгтэйчүүдийн 5 км Тэргүүн байрыг тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Б.Замбага Дэд байрыг хүний нөөц, сургалт мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top