ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНХИМТАЙ БОЛЛОО

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх  мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах төвийн дэргэд хэвлэл, мэдээллийн танхимыг тохижууллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Д.Загджав 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр тус төвийн үйл ажиллагаатай танилцан, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа байгууллагуудын мэдээллийг нэг дор төвлөрүүлж, нэг шугамаар хүргэхэд хэвлэл, мэдээллийн танхим чухал үүрэг гүйцэтгэх талаар онцоллоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button