СПОРТЫН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/220 дугаар “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн алба хаагчдын дунд спортын тэмцээн зохион байгуулж авьяас чадварыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр нийт алба хаагчдыг 6 багт хуваан “Сагсан бөмбөг”, “Волейбол”-ын тэмцээнийг тус тус зохион байгууллаа.

IMG_8656IMG_8616

Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд

1 дүгээр байранд ахлах дэслэгч Х.Түмэнцогт даргатай ээлжийн бүрэлдэхүүн

2 дугаар байранд ахлах дэслэгч Б.Эрхэмбаяр даргатай ээлжийн бүрэлдэхүүн

IMG_8649IMG_8647

IMG_8650IMG_8620

Волейболын тэмцээнд

1 дүгээр байранд ахлах дэслэгч Б.Эрхэмбаяр даргатай ээлжийн бүрэлдэхүүн

2 дугаар байранд ахлах дэслэгч Б.Наранбаатар даргатай ээлжийн бүрэлдэхүүн тус тус байр эзэлж Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшууллаа.

IMG_8748IMG_8768

IMG_8767IMG_8764

Scroll To Top