НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ БОЛОН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР  СУРГАЛТЫГ 2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН  22-НЫ ӨДӨР ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Х.УУДАМСОЁЛ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙЦААГЧ Ё.БАЯРМАА НАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛАА.

IMG_9309IMG_9311

IMG_9322IMG_9318

Scroll To Top