ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТАН АЖИЛД АВНА

Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургуульд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан бие бялдрын зөв хөгжилтэй Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагч, түүнд тавигдах нийтлэг шаардлага хангасан иргэдээс сонгон шалгаруулж хамгаалалтын ажилтнаар ажилд авна.

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Шүүхийн шийдвэр

гүйцэтгэх хэлтэс-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги

Холбоо барих утас: 70327345

Цахим хаяг:

kharkhorin.cd.gov.mn

Мэйл хаяг:

Kharkhorin_shga@cd.gov.mn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button