СУВИЛАГЧ АЖИЛД АВНА

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЖУРМЫН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ  “ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

3.1. Анх орох иргэн дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ.

3.1.1 Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл:

3.1.2. Гурван үеийн намтар /өөрийн, төрсөн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх:

3.1.3. Иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар:

4.1.4 Суурь болон бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, диплом, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт:  

3.1.5. Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт/:

3.1.6. Оршин суугаа баг хорооны Засаг даргын тодорхойлолт:

3.1.7. Урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа:

3.1.8. Төрийн алба хаагчийн анкет /Маягт №1/:

3.1.9. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, төрсний гэрчилгээ нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

3.1.10. Нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр /эх хувиар болон нотариатаар гэрчлүүлсэн байх.

3.1.11. Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан цээж зураг /4*6 хэмжээтэй, 3*4 хэмжээтэй тус тус 2 хувь/

3.1.12. Эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

3.1.13. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /1990 оны 5 сарын 09-ний өдрөөс хойш төрсөн бол заавал цэргийн алба хаасан байх шаардлагатай./

3.1.14. Өр төлбөртэй эсэх лавлагаа

3.2. Энэ журмын 3.1-т заасан барим материалыг дутуу бүрдүүлсэн тохиолдолд материалыг өөрт нь буцаан олгож, сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасна.

Жич: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас болон төрийн бусад байгууллагаас дутагдлаар халагдсан иргэний материалыг хүлээн авахгүй.

            Өмнө ажиллаж байсан байгууллага, сурч байсан сургуулийн тодорхойлолт, тушаалын хуулбар, ажил мэргэжил, ур чадвар, зэргийн үнэмлэхтэй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байх шаардлагатай.

Дээрх баримт бичгийн бүрдлийг ханган архив, бичиг хэргийн эрхлэгчид бүртгүүлнэ.

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Шүүхийн шийдвэр

гүйцэтгэх хэлтэс-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги

Холбоо барих утас: 70327345

Цахим хаяг:

Kharkhorin_shga@cd.gov.mn

kharkhorin.cd.gov.mn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button