ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААНД АЛБАНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД ПРИУС 20 МАРКЫН АВТО МАШИН ХҮЛЭЭН АВЛАА.

Өвөрхангай аймаг, орон нутгийн санхүүжилтээр ард иргэдийн тав тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, эрсдэлийг бууруулах, ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд ашиглах зориулалтаар 15,000,000 төгрөгний үнэ бүхий 94-41 ӨВО улсын дугаартай Приус 20 маркын авто машин хүлээн авлаа.

Back to top button