ХҮНИЙ ИХ ЭМЧ АЖИЛД АВНА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчаар Төрийн албаны тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан шаардлага, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас тогтоосон журам, эрүүл мэнд, бие бялдар, мэргэжил, ёс зүйн шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, арван найман насанд хүрсэн, дээд боловсролтой, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй, гэмт хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлж байгаагүй Монгол Улсын иргэнийг сонгон шалгаруулж ажилд авна.

Жич: Өмнө ажиллаж байсан байгууллага, сурч байсан сургуулийн тодорхойлолт, тушаалын хуулбар, ажил мэргэжил, ур чадвар, зэргийн үнэмлэхтэй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байх шаардлагатай.

266357, 92116223

Scroll To Top