Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих аниас 2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 12 цаг 00 минутанд 5 ханатай давхар бүрээстэй Монгол гэрийг үнэ хаялцуулах нээлттэй, дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулна.

Үнэ хаялцуулах доод үнэ 720000 /долоон зуун хорин мянга/ төгрөг байна.

Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр тус ангийн 02 тоот хурлын зааланд бүртгэнэ.

Холбоо барих утас: 89086330, 89086065

Scroll To Top