ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА.

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын 2 дугаар баг Ганган-Орхон Мойлтын 5 дугаар гудамж 11 тоот хаягт байршилтай гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 707 м2 газрыг шинжээчийн тогтоосон үнэ 2,474,500 /хоёр сая дөрвөн зуун далан дөрвөн мянга таван зуу/ төгрөгийн 70 хувь болох 1,732,150 /нэг сая долоон зуун гучин хоёр мянга нэг зуун тавь/ төгрөгөөр,

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын 2 дугаар баг Ганган-Орхон Мойлтын 5 дугаар гудамж 11 тоот хаягт байршилтай, 64 м.кв талбайтай, хувийн сууцны зориулалттай байшинг шинжээчийн үнэлгээ 10,466,426 /арван сая дөрвөн зуун жаран зургаан мянга дөрвөн зуун хорин зургаа/ төгрөгийн 70 хувь болох 7,326,498.2 /долоон сая гурван зуун хорин зургаан мянга дөрвөн зуун ерэн найман төгрөг хоёр мөнгө/ төгрөгөөр тус тус дуудлага худалдааны дуудах үнийг тогтоож үл хөдлөх эд хөрөнгийг 2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум Эрдэнэтолгой 3 дугаар багт байрлах Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн 02 тоот хурлын зааланд зохион байгуулах дуудлага худалдаанд урьж байна.

Дуудлага худалдааны дэнчинг 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр тус ангийн 02 тоот хурлын зааланд хүлээн авна.

Холбоо барих утас 89086330, 89086065

Scroll To Top