АЛБАНЫ КОНТОРТ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.


Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2020 онд “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой хөгжлийг хангах, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулан албаны конторт алба хаагчдын 10 өрөөний хаалгыг шинээр,  ахлах төлөөлөгчийн өрөөний модон хаалгыг төмөр хаалгаар сольж, коридорын хуучин таазыг уналт хийн шинэчилэн засварлаж, таазанд 36 ширхэг нүдэн гэрэл, 100 метр туузан гэрэлтүүлэг хийж өнгө үзэмжийг нэмэгдүүллээ.


Цаашид дээрх зорилтын хүрээнд алба хаагчдын албан өрөөнд засвар хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Scroll To Top