Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамтрагдав.

Алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд бүх алба хаагч нараа 2017-03-23-ны өдрөөс 2017-04-03-ны өдрийн хооронд шинжилгээнд хамруулж нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт 2017-04-08-ны өдөр бүрэн хамрагдлаа.
Хамтран ажилласан Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлгийн эмч нартаа баярлалаа.

Scroll To Top