Сургалт зохион байгуулав.

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 2а/3579 дүгээр албан бичгээр өгсөн үүргийн дагуу Зэвсэгт хүчний 016 дугаар “Бригад”, “Мотобуудлага”-ын батальоны тасгийн захирагч Т.Дархансугар, тасгийн захирагч М.Амгаланбаатар нар Цэргийн дотоод албаны дүрэм, Жагсаалын үндсэн ажиллагаа, Цэргийн байр зүйн мэдлэг олгох ажиллагаа зэрэг сэдвүүдээр болон Цэргийн хэргийн мэдлэг олгох онолын болон дадлагын сургалтыг 2017-11-20-22-ны өдрийг дуустал 3 хоногийн хугацаанд зохион байгуулан ажиллалаа.

IMG_6889IMG_6728IMG_6611IMG_6551IMG_6620IMG_6587

Scroll To Top