Хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор, хурандаа Б.Алтангэрэл сургалт зохион байгууллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төвийн эрхлэгч, хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор, хурандаа Б.Алтангэрэл тус ангийн нийт алба хаагчдад “ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН АГУУЛГА”, “ХОРИХ ЯЛЫН БОДЛОГО, ЧИГ ХАНДЛАГА” сэдвүүдээр 2 цагийн лекц зохион байгууллаа.
IMG_8512IMG_8506

Scroll To Top