Дулааны улирлын дүрэмт хувцсанд шилжлээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/85 дугаар тушаалын дагуу ангийн даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/38 дугаар тушаалаар нийт алба хаагчдыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 09:00 цагаас дулааны улирлын дүрэмт хувцсанд шилжүүллээ.

IMG_8606IMG_8607

Дулааны улирлын дүрэмт хувцсанд  нийт бүрэлдэхүүнийг бүрэн хамруулж жагсаалын үзлэг зохион байгууллаа.

IMG_8615IMG_8619

IMG_8634IMG_8628

Scroll To Top