НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Ангийн үйл ажиллагааг иргэд үйлчилүүлэгчдэд мэдээллэн сурталчлах, тэдний санал хүсэлтийг сонсох ажлын хүрээнд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг байгууллагын нэг цэгийн үйлчилгээний байранд зохион байгуулж 23 иргэнд үйлчилэн нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан Хархорин сумын халамжийн хэлтэстэй хамтран зорилтод бүлгийн 3 өрхийн сургуулийн насны 3 сурагчид иж бүрэн хичээлийн хэрэглэл, сурагчийн дүрэмт хувцасыг гардуулан өглөө. 910
1012

Scroll To Top