Ахмад настнуудыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны “Ахмад настны талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зарим ахмад настанг Солонгос Улсын нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа.
IMG_5745IMG_5752IMG_5763IMG_5749

Scroll To Top