Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжүүлэх ажлын хүрэээд байгууллагын алба хаагчдад хүүхдээ цахим гэмт хэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалт мэдээллийг Хархорин сумын Цагдаагийн хэлтсийн мэдээлэл, судалгааны мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч И.Бадрахзул, жижүүрийн офицер, цагдаагийн дэслэгч Г.Энхбаяр нар амжилттай зохион байгууллаа.
IMG_5823IMG_5824IMG_5825IMG_5829IMG_5860IMG_5854

Scroll To Top