Алба хаагчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Солонгос Улсын нарийн мэргэжлийн эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт алба хаагчдыг хамрууллаа.
IMG_5758IMG_5773IMG_5770IMG_5776

Scroll To Top