Хүүхэддээ эерэг хандлагыг төлөвшүүлье сургалтанд хамрагдлаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжүүлэх ажлын хүрэээд байгууллагын алба хаагчдад “Хүүхэддээ эерэг хандлагыг төлөвшүүлье”, “Хөгжилтэй өглөө”, “Үлгэрийн цаг” зэрэг сэдвээр Улаанбаатар хот дахь Шидэт хайрцагны театрын захирал Д.Батжаргал сургалт зохион байгууллалаа.
IMG_5959IMG_5975IMG_5978IMG_5961

Scroll To Top