НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛЛАА

Сумын ГХУСАЗСЗөвлөл 2018 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр хуралдаж тус ангийн харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч Г.Эрхэмбаяр хуралд оролцож 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр “Хуулийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг зохион байгуулах, архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Архидалтгүй амьдралын хэвшил, нийгмийн эрүүл орчин” аяныг 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулах, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нийтийн эргүүл хийх хуваарийг шинэчлэн батлуулах зэрэг ажлын хүрээнд Хуулийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр амжилттай зохион байгууллалаа.
Өдөрлөгт төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэдийн төлөөлөл идэвхтэй хамрагдлаа.
IMG_5980IMG_6048IMG_6044IMG_6030IMG_6042IMG_5991IMG_5994IMG_5999IMG_6012IMG_6005

Scroll To Top