Бүтэц, зохион байгуулалт

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ                   

АЛБА- ХОРИХ 423 ДУГААР АНГИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

 

АЛБАНЫ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛ

 

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

 

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛ
САНХҮҮ, АЖ АХУЙ
ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЛБА
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГА

 

 

 

 

ЦАГДАН ХОРИХ

 

 

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА

НИЙГЭМ, СЭТГЭЛ ЗҮЙ
ХҮНИЙ ТОО БҮРТГЭЛ
ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИГЭЭ
ХНСМХМэргэжилтэн
АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ
МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ
ХАРУУЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨН
ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ /ОРОН ТООНЫ БУС/

 

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

 

АЖ АХУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
БИЕИЙН ТАМИР, СОЁЛ СПОРТЫН ЗӨВЛӨЛ /ОРОН ТООНЫ БУС/
ТАСГИЙН ДАРГА БӨГӨӨД АХЛАХ ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ

65-Р ТОЙРОГ
66-Р ТОЙРОГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top