Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ХЭЛТЭС-423 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ ХУВААРЬ

2019-03-20                                                                                         Хархорин сум

д/д Албан тушаал Цол нэр Шийдвэрлэх асуудал
       1   Ангийн дарга Хурандаа Б.Түвшинтөгс Албаны үйл ажиллагаа, алба хаагчийн зүгээс иргэдэд үзүүлж буй Төрийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаа, ёс зүйтэй холбоотой санал, гомдол, хүсэлт.
       2 Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд  дарга Хурандаа Ч.Хүрэлбаатар Албаны үйл ажиллагаа, алба хаагчийн зүгээс иргэдэд үзүүлж буй Төрийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаа, ёс зүйтэй холбоотой санал, гомдол, хүсэлт. Хорих ял эдлүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт  
     3   Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч Ахлах дэслэгч Б.Замбага Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой бүхий л гомдол, санал, мэдээлэл  
      4 Сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ахлах дэслэгч Э.Пүрэвсүрэн Албаны үйл ажиллагаа, алба хаагчийн зүгээс иргэдэд үзүүлж буй Төрийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаа, ёс зүйтэй холбоотой санал, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч албаны удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.  
      5 Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч       Б.Даариймаа Өргөдөл гомдлыг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд бүртгэл хяналтыг хөтлөн хүлээлгэн өгч хяналт тавин ажиллана. Ажлын өдрүүдэд 09:00-17:30 цагийн хооронд архивын лавлагааг олгоно.
    6 Ахлах нягтлан бодогч Хошууч А.Наранбаатар   Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлтийг хүлээн авч, аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулах.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ХЭЛТЭС-423 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИ

Scroll To Top