Удирдах алба хаагчид

2. дэд хурандаа Баатар Батжаргал
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ХЭЛТЭС-423 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

ОВОГ НЭР: БААТАР БАТЖАРГАЛ

ЦОЛ: ДЭД ХУРАНДАА

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ: ДЭЭД, БАКЛАВР

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2018 ОН Ы 07 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН Б/798 ДУГААР ТУШААЛААР ТОМИЛОГДОН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

 

хошууч Г.Эрхэмбаяр
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ХЭЛТЭС-423 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

ОВОГ НЭР:  ГОТОВ ЭРХЭМБАЯР

МЭРГЭЖИЛ: ХУУЛЬЧ-ЭРХ ЗҮЙЧ

ЦОЛ: ХОШУУЧ

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ: ДЭЭД, МАГИСТР

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН Б/763 ДУГААР ТУШААЛААР ТОМИЛОГДОН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Scroll To Top