УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ХЭЛТЭС-423 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Б.Түвшинтөгс

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Хууль зүйн ухааны магистр