ХОРИГДЛЫН ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ХИЙХ ӨРӨӨГ ШИНЭЭР ТОХИЖУУЛАН АЖИЛЛАЛАА.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан “Цахим уулзалт зохион байгуулах тухай” тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж “Хорих ангийн дотоод журам”-д заасан түр хугацааны уулзалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах ажлын хүрээнд “Цахим уулзалт”-ын өрөөг шинээр тохижуулан хоригдлыг эцэг, эх, эхнэр, хүүхэд,  ах, эгч, дүү, хамаатан садан, найз нөхөдтэйгээ тав тухтай орчинд харьцах нөхцөл боломжийг бүрдүүллээ.

Цахим уулзалт хийх хүсэлтийг дараах “Санамж”-ийн дагуу А-4 цаасан дээр гараар цэвэр гаргацтай бичин, цахим үнэмлэхний хуулбарын хамт скайнердан dmongoo423@gmail хаягаар ирүүлнэ үү.

Scroll To Top