Сахилга хариуцлагын нэгдсэн зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

2018 оны 01 дүгээр улирлын сахилга хариуцлагын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж цаашид алба хаагчид сахилга хариуцлагаа өндөржүүлэн, ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргахгүй ажиллах талаар сургалт хэлэлцүүлгийн зохион байгууллаа.
IMG_8500IMG_8494

IMG_8496IMG_8502

Scroll To Top